Summer Startup Campaign 2018

Animerad video till din startup 1 av 4 platser kvar Fler blir företagare och det tycker vi på Storisell är fantastiskt. Varje augusti har vi haft som mål att lägga undan fyra…

Storisell levererar stolt en animerad video och reklamfilm till P2P-startupen, Kreditz. Med Kreditz kan du enkelt dela din egen eller begära någon annans kreditvärdighet, identitet, eller betalningsförmåga. På några klick kopplar du upp dig via din bank och Kreditz beräknar därefter din kreditvärdighet så att du enkelt kan dela din score med vem som helst. Videon användes för att lansera Kreditz i April 2018. För vårt team var målet att skapa en video som tydligt förklarar hur tjänsten funkar, och vilket värde appen kan erbjuda. Genom att illustrera situationer där appen används i vardagen, berättar vi om ett tydligt värde för användare. Baserat på kundens grafiska profil, bestående av färger och typsnitt, har vårt produktionsteam utvecklat detta till ett visuellt koncept bestående av grafik, illustrationer och ikoner. Under produktionen har kunden varit involverad och bidragit med idéer samt material som kunde lägga grunden för att skapa videon. Bland dessa tidiga idéer fanns bland annat en vision om Kreditz karaktären "Karl". Berättarrösten är inspelad tillsammans med vår partnerstudio i Nevada, USA. Den slutliga leveransen inkluderade två versioner; en video med och en utan karaktären. http://storisell.se/portfolio/kreditz/

Storisell levererar animerad video till Kreditz

Storisell levererar animerad video till Kreditz Storisell levererar stolt en animerad video till P2P-startupen, Kreditz. Kreditz hjälper personer att enkelt dela eller begära sin egna eller någon annans kreditvärdighet, identitet och betalningsförmåga.…

Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag specialiserat på att hjälpa civila företag att bemanna och rekrytera personal med en bakgrund inom Försvarsmakten. I denna produktion har vårt team skapat ett koncept, relevant för personer med bakgrund inom försvaret. Tonaliteten och grafiken är därför noggrant utformade för att tala till människor med en förståelse för militära symboler och formspråk. Vi inledde projektet med en gemensam workshop i Stockholm. Här diskuterade vi tillsammans med kunden allt från koncept och projektmål till manusförfattning och visuell stil. Med workshopen som grund, arbetade vårt team tillsammans med kunden för att ta fram ett manus. Detta manus översattes till tre språk; svenska, finska och engelska. Inför de separata studioinspelningarna instruerade vårt team röstskådespelarna att använda en koncis och direkt tonalitet för att omfamna den militära tonaliteten. Genom att justera utvalda delar i manuset, kunde vi leverera en videokampanj riktad till två enskilda grupper, företagskunder och kandidater, med ett gemensamt budskap om Military Work. Alla grafiska element i videon är formgivna från penna och papper och animerade från scratch, i linje med Military Works visuella identitet. Kunden har även varit involverad genom hela processen, med återkommande feedback och idéer. Resultatet är en videokampanj som betonar Military Works förmåga; Att tillhandahålla tjänster, och personal med rätt attityd. Utöver kampanjen levererar Storisell även content baserat på videon, i form av illustrationer och .GIFAR för Military Work att använda i sociala kanaler eller säljpresentationer. http://storisell.se/portfolio/military-work/

Storisell levererar videokampanj till Military Work

Storisell levererar videokampanj till Military Work Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag specialiserat på att hjälpa civila företag att bemanna och rekrytera personal med…

Storisell tecknar ramavtal med norskt oljeföretag

Storisell tecknar ramavtal med norskt oljeföretag Vid inledningen av 2018 tecknade Storisell ett ramavtal med norskt oljeföretag för att kommunicera hela deras produktportfölj med video. Företaget är en oberoende leverantör av affärsinformation inom…

Animerad Video Smoltek Storisell Produktionsbolag Göteborg. Storisell levererar explainer video till Smoltek - ett företag som utvecklar framtidens nanoteknik. Målsättningen i vår produktion var att använda storytelling för att beskriva vilka utmaningar som Smolteks marknad står inför och huruvida företagets utvecklingar kan skifta framtidens nanoteknik. Vi inledde projektet med en workshop i Göteborg tillsammans med flera personer i Smolteks arbetslag. Detta ger oss fler infallsvinklar i diskussioner och hjälper oss forma ett tydligt budskap. Storisell tog baserat på vår workshop fram ett manus som vi korrigerade tillsammans med kunden. Vi lade stor fokus på berättandet. Ett exempel på detta är att företagsnamnet “Smoltek” inte presenteras förrän halvvägs in i filmen (sekund 0:39). Detta hjälper oss bygga en beskrivning av problemen och kraven innan vi presenterar lösningen. För denna produktion valde vi att välja en amerikansk röst med västkustdialekt, inspelningen skedde därför i Nevada, USA. För att förstärka enskilda animationseffekter applicerades även utvalda ljudeffekter i produktionen. All grafik är handritad och framtagen enligt Smolteks grafiska profil; typsnitt, färgschema och formgivning. http://storisell.se/portfolio/smoltek/

Storisell levererar till nanoteknikföretaget Smoltek

Storisell levererar animerad video till Smoltek – ett företag som utvecklar framtidens nanoteknik Nanoteknikföretaget Smoltek Målsättningen i denna produktion har varit att använda storytelling för att beskriva vilka utmaningar som Smolteks marknad…

ETA Biovärme Sverige - Storisell AB Produktionsbolag

Storisell levererar till Biovärme Sverige

Storisell levererar till Biovärme Sverige Storisell levererar manusöversättning- och röstinspelning till Biovärme Sverige. Biovärme ville hitta ett smidigt sätt att både översätta och spela in audio till en befintlig företagspresentation som producerats…