Addsystems Animerad Video Storisell Produktionsbolag. Storisell levererar videokampanj till Addsystems. Addsystems erbjuder ett smart och enkelt webbaserat ledningssystem som kan anpassas helt efter behov. Målsättningen med vår produktion för Addsystems var att producera tre intervjufilmer och en central animerad video. https://storisell.se/portfolio/addsystems/