Addsystems

Client: Addsystems International AB

Storisell levererar videokampanj till Addsystems International

Storisell levererar videokampanj med fyra företagsfilmer till Addsystems International. Addsystems erbjuder ett smart och enkelt webbaserat ledningssystem som kan anpassas helt efter behov. Målsättningen med vår produktion för Addsystems var att producera tre intervjufilmer och en central animerad video.

I denna produktion var målsättningen att producera fyra filmer med fokus på olika delar av Addsystems verksamhet. Våra intervjufilmer producerades på kundens kontor på Kungsgatan i Stockholm och blev segmenterad i tre versioner; ledningssystem, ärendehantering och kundanpassade lösningar. Den animerade videon fokuserade bredare på verksamheten i helhet. Vi inledde projektet med en workshop hos Addsystems där flera olika roller inom företaget var närvarande för att få en bredd i diskussioner. Här bearbetades konceptet, delar av första manusutkastet och andra frågor i produktionen. Alla intervjufilmer har färg- och ljudredigerats. Animationsfilmen har producerats i 2D med en svensk berättarröst. Samtliga delar av grafiken har justerats enligt Addsystems grafiska profil (färger, typsnitt, logotyp, etc).

Kund: Addsystems International AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, 0709 62 1998, ossian@storisell.com