GRC Watch Animerad Video av Storisell AB. Storisell levererar stolt denna animerade video för GRC Watch. I denna produktion fokuserade vårt team på att producera en animationsfilm med ett förklarande budskap. Filmen talar till en smal målgrupp, vilket också innebär att produktionsstilen behövde ge relevanta exempel till kundens användare. Detta inkluderar en hel sektion som visa hur tittaren bör använda tjänsten. Designen är unikt framtaget med kundens grafiska profil. https://storisell.se/portfolio/grc-watch/