Greenpipe

Greenpipe

Client: Greenpipe of Sweden AB
Website: Greenpipe.se

Kund: Greenpipe of Sweden AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese
Motion Designer: Björn Assedal

Storisell har under en längre tid levererat animerad video till det numera Gasell-belönade Greenpipe. Greenpipe of Sweden grundades av Lars-Göran Svensson, en elingenjör med allmän elbehörighet och 36 års yrkeserfarenhet. Lars-Göran hade fått nog av kabelskyddsrör som inte var tillräckligt bra, därför grundades bolaget 2001 och den nya generationens delbara kabelskyddröret, Snipp & Snapp lanserades samma år. Sedan 2001 har Greenpipe utvecklat kabelskyddsrör anpassade för nordisk förhållanden med fokus på funktionellt kabelskydd, arbetsmiljö och miljö. Att samtliga produkter uteslutande tillverkas av 100% återvunnen plast har fått många att tänka i nya mönster och se möjligheter. Miljöbesparingarna i återvunnen plast är enorma för branschen då andra tillverkare konsumerar enorma volymer plast.

Alla våra produktioner för Greenpipe är framtagna från kundens grafisk profil tillsammans med handritade illustrationer av Storisells interna team. Många av filmerna är producerade med målet att nå flera internationella målgrupper där Storisell har levererat översättningar i följande språk: Engelska, Svenska, Tyska och Franska. Dessa översättningar ökar den lokala relevans som Greenpipe har på nationella marknader. Nedan hittar ni fler olika projekt för kunden. Vi vill också passa på att tacka Greenpipe för ett bra samarbete.

Panzar

Här presenterar vi en animerad video till Greenpipe och deras kabelskyddsrör Panzar. Panzar är ett delbart kabelskyddsrör specialanpassat för havs- och sjökabelförläggning. Produkten Panzar är företagets vidareutveckling av deras populära kabelskyddsrör Snipp & Snapp. Den har en robust konstruktion som ger ett unikt kabelskydd i havs- och sjömiljö och inbyggt kylsystem som möjliggör minskade överföringsförluster vid hög belastning. Bra för att tex skydda det interna nätet i havsbaserade vindkraftsparker. I denna produktion var fokus på att leverera en film som kan användas i Greenpipes återförsäljningskanaler. Det är därför viktigt att filmen underlättar för återförsäljare att presentera produktens egenskaper på ett enkelt sätt.

Vindkraft

Storisell kan stolt presentera vår filmproduktion för Greenpipe och deras koncept för vindkraftsparker. Greenpipe erbjuder ett miljövänligt kabelskydd där kablar skyddas med produkter tillverkade av återvunnen plast. Till skillnad från traditionella byggmetoder, kan Greenpipes produkter möjliggöra nya vindkraftslösningar med bättre totalekonomi för många olika typer av projekt som kan appliceras i olika krävande terräng. Målet var att filmen skulle användas på en mässa inom vindkraftsbranschen. I denna produktion fokuserade Storisell på en tydlig problembeskrivning som sedan knyter ihop med lösningen som Greenpipe erbjuder. Exempel på detta är: “De flesta är medvetna om att världen behöver bli en grönare plats, och idag ses vindkraften alltmer som en smart kommersiell satsning. Men ofta byggs det på svåråtkomliga platser, i en känslig miljö, vilket ställer höga krav på projektgenomförandet – och erfarna projektledare behöver idag förstå hur man minimerar onödiga kostnader och miljöpåverkan genom att minska andelen schakt, sprängning och utbyte av massor.” Genom att beskriva hur marknaden ser ut och skapa igenkänning hos tittaren (och lyssnare) kan man direkt skapa relevans.

SnapSplitPipes

Här presenterar vi en animerad video till Greenpipe och deras kabelskyddsrör SnapSplitPipes. Filmen är framtagen mot flera internationella målgrupper där Storisell har levererat översättningar i följande språk: Engelska, Tyska och Franska. Översättningar som är bra för att vara relevant på flera olika marknader med ett gemensamt budskap.

Snipp & Snapp

Storisell kan stolt presentera vår filmproduktion för Greenpipe och deras kabelskyddsrör Snipp & Snapp. Denna filmen har även översatts till Greenpipes återförsäljare där vi applicerat återförsäljarens logotyp i filmen. Detta är ett enkelt sätt att hjälpa dina återförsäljare att kommunicera effektivt till era gemensamma slutkunder.

OFFERT

Begär en offert till ditt företag.
Du är ett möte bort från innehåll som kan omvandla ditt företag. Begär offert för att komma igång. Säg till om du har några frågor eller funderingar via business@storisell.com.