IMAS

Storisell har stolt producerat en segmenterad filmproduktion för både IMAS och Bumbee Labs som översattes i fem språk. I denna produktion segmenterade vi manuset så att filmen i slutändan kunde användas av flera aktörer med ett gemensamt intresse i budskapet. Detta är en effektiv taktik för partnerförsäljning eller att ge samarbetspartners bra material att använda i deras kanaler. Här kan vi enkelt byta ut delar i manuset och anpassa detta för att användas av en aktör i tredjepart. Allt är framtaget från en gemensam grafisk profil som utgår i från produktdesignen. Filmen översattes i fem språk där rösterna lästes in i bland annat USA, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige hos röstskådespelare som ingår i Storisells nätverk av röststudios. Vi vill tacka IMAS och Bumbee Labs för ett gott samarbete i produktionen.

Kund: Integrated Marketing & Analysis Systems Sweden AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, ossian@storisell.com

Engelska:

Svenska:

Tyska:

Danska:

Norska:

OFFERT

Animerad Video
Du är ett möte bort från innehåll som kan omvandla ditt företag. Begär offert för att komma igång. Säg till om du har några frågor eller funderingar via business@storisell.com. Du kan också ringa via 010 205 1616.