Military Work

Client: Military Work i Sverige AB

Kund: Military Work i Sverige AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, 0709 62 1998, ossian@storisell.com

Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag specialiserat på att hjälpa civila företag att bemanna och rekrytera personal med en bakgrund inom Försvarsmakten. I denna produktion har vårt team skapat ett koncept som är relevant för personer med bakgrund inom Försvarsmakten. Tonaliteten och grafiken är därför noggrant utformad för att tala till människor med en förståelse för militära symboler och formspråk. Vi inledde projektet med en workshop i Stockholm. Här diskuterade vi tillsammans med kunden allt från koncept och projektmål till manusförfattning och visuell stil. Tillsammans togs därefter ett manus fram. Detta manus översattes till tre språk; svenska, finska och engelska. Inför de separata studioinspelningarna instruerade vårt team röstskådespelarna att använda en djupare, koncis och direkt tonalitet för att omfamna den militära tonaliteten.

Genom att segmentera manuset, kunde vi leverera en videokampanj riktad till två enskilda målgrupper; företagskunder och kandidater. En teknik som är bra om man vill rikta samma budskap till två eller fler mottagare. Alla grafiska element i videon är formgivna från penna och papper och animerade från scratch i linje med Military Works visuella identitet. Kunden har även varit involverad genom hela processen, med återkommande feedback och idéer. Resultatet är en videokampanj som betonar Military Works förmåga att tillhandahålla personal med rätt attityd. Utöver kampanjen levererar Storisell även grafiskt innehåll från råfilen (.gifs, annonser, etc). Material som Military Work kan använda i sociala kanaler och säljpresentationer.

Engelska:
Military Work Storisell Produktionsbolag 1
Military Work Storisell Produktionsbolag 10
Military Work Storisell Produktionsbolag 8
Military Work Storisell Produktionsbolag 9
Military Work Storisell Produktionsbolag 7
Military Work Storisell Produktionsbolag 3
Military Work Storisell Produktionsbolag 6
Military Work Storisell Produktionsbolag 5
Military Work Storisell Produktionsbolag 2
Military Work Storisell Produktionsbolag 4
5.0 Military Work Storisell Produktionsbolag Avslut
4.1 Military Work Storisell Produktionsbolag Applikation
3.8 Military Work Storisell Produktionsbolag Argument (Nya tjänster)
3.4 Military Work Storisell Produktionsbolag Argument (500)
3.1 Military Work Storisell Produktionsbolag Argument (Kompetens)
3.0 Military Work Storisell Produktionsbolag Argument
2.1.1 Military Work Storisell Produktionsbolag Presentation (Leda sig själv)
2.0 Military Work Storisell Produktionsbolag Presentation
1.0 Military Work Storisell Produktionsbolag Intro