Smoltek

Client: Smoltek AB
Website: Smoltek.com

Storisell levererar animerad video till Smoltek – ett företag som utvecklar morgondagens nanoteknik

Målsättningen i denna produktion har varit att använda storytelling för att beskriva vilka utmaningar som Smolteks marknad står inför och hur företagets nanotekniska lösningar kan påverka framtiden. Vi inledde projektet med en workshop i Göteborg tillsammans med flera personer i Smolteks arbetslag. Detta ger oss fler infallsvinklar i diskussioner och hjälper oss forma ett tydligt budskap. Baserat på workshopen tog vi på Storisell fram ett manus som vi finslipade tillsammans med kunden. Med ett stort fokus berättandet är manuset uppbyggt för att skapa en suspens. Ett exempel på detta är att företagsnamnet “Smoltek” inte presenteras förrän halvvägs in i filmen. Det hjälper oss bygga en beskrivning av problemen och kraven innan vi presenterar lösningen. I denna produktion valde vi att använda en amerikansk röst med västkustdialekt, inspelningen skedde därför i Nevada, USA. All grafik är handritad enligt företagets grafiska profil (typsnitt, färgschema och formgivning) och optimerad för att tydligt visualisera Smolteks tekniska lösningar. För att förstärka enskilda animationseffekter applicerades även utvalda ljudeffekter i produktionen. Resultatet är en animerad video som presenterar Smoltek komplexa lösningar för en bredare målgrupp.

Kund: Smoltek AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, 0709 62 1998, ossian@storisell.com