Animerad Video Smoltek Storisell Produktionsbolag Göteborg. Storisell levererar explainer video till Smoltek - ett företag som utvecklar framtidens nanoteknik. Målsättningen i vår produktion var att använda storytelling för att beskriva vilka utmaningar som Smolteks marknad står inför och huruvida företagets utvecklingar kan skifta framtidens nanoteknik. Vi inledde projektet med en workshop i Göteborg tillsammans med flera personer i Smolteks arbetslag. Detta ger oss fler infallsvinklar i diskussioner och hjälper oss forma ett tydligt budskap. Storisell tog baserat på vår workshop fram ett manus som vi korrigerade tillsammans med kunden. Vi lade stor fokus på berättandet. Ett exempel på detta är att företagsnamnet “Smoltek” inte presenteras förrän halvvägs in i filmen (sekund 0:39). Detta hjälper oss bygga en beskrivning av problemen och kraven innan vi presenterar lösningen. För denna produktion valde vi att välja en amerikansk röst med västkustdialekt, inspelningen skedde därför i Nevada, USA. För att förstärka enskilda animationseffekter applicerades även utvalda ljudeffekter i produktionen. All grafik är handritad och framtagen enligt Smolteks grafiska profil; typsnitt, färgschema och formgivning. https://storisell.se/portfolio/smoltek/