Skip to main content
FAQ Filmer

FAQ Filmer

Att producera FAQ-filmer är ett effektivt sätta göra sin kundtjänstupplevelse mer personlig och minska det inkommande trycket. Publicera era FAQ-filmer längst ner på varje produktsida eller I ert FAQ-formulär. Hur går produktionsprocessen till? Tillsammans skriver vi ett manus där vi gör det enkelt för en skådespelare eller en medarbetare på ert företag att presentera svaren på kundfrågorna effektivt. Vi kan genomföra inspelningsdagen genom att besöka ert kontor eller via en filmstudio.

Kund

Storisell producerar FAQ filmer till Compodium

Storisell kan stolt presentera våra FAQ filmer för Compodium. Tillsammans med teamet på Compodium har vi analyserat deras vanligaste kundtjänstfrågor och tagit fram en manus som vi tog fram under en inspelningsdag. Vi genomförde hela process från manus till produktionsdagen med en representant från Compodium var med som inläsare och redigeringsarbetet. Vi vill tacka Compodium för ytterligare ett bra samarbete.

Läs mer

01. PRE-PRODUCTION

Tillsammans skapar vi noggrant en plan för dina FAQ filmer. Vi gör detta genom att träffas till en kreativ workshop där ett antal viktiga frågor besvaras. Dessa workshops genomförs ofta via videokonferens men kan också göras på plats. Vår workshop fokuserar på flera ämnen; koncept, positionering, analys av frågorna, mood board, manuskript och mycket mer. Har ni några frågor eller vill veta mer om vilka länder vi erbjuder våra tjänster, besök: storisell.com/select-country

02. PRODUCTION

När produktionsplanen är godkänd, bestämmer vi inspelningsdagar för era filmer och förbereder viktiga delmoment inför startdatumet. Produktionsplanen med vårt koncept lägger grunden för vår produktion. Videon korrigeras flera gånger internt av vårt team och externt av klienten. När filmernas råmaterial är inspelat påbörjas post-production. Har ni andra frågor? Behöver ni hjälp med att hitta på vår hemsida? Besök vår sitemap här.

03. POST-PRODUCTION

I redigeringsarbetet av filmerna genomför vi urvalet, klippning, färgsättning, ljudproduktion och andra viktiga delar. Filmerna granskas fler gånger internt innan det första utkastet presenteras. Det ingår alltid en korrekturrunda när för att genomföra eventuella sista önskemål som kvarstår på era filmer.