Skip to main content

VOICES

BERÄTTARRÖSTER

Storisell har som byrå sin egna röstbank med utvalda röstskådespelare för att kunna erbjuda våra kunder och byråpartners det bästa inom berättarröstområdet. Storisell Voices arbetar bara med professionella röstskådespelare. Oavsett vad du söker, kan Storisell Voices sätta ihop en röstunik lösning för er baserat på ert manus och projektbehov. Begär en offert för att sätta igång.

BEGÄR OFFERT

Storisell Voices

Vi på Storisell ville vi hitta ett sätt att leverera hela värdekedjan till våra kunder utan utkontraktering av någon del i produktionsprocessen. Därför startade vi Storisell Voices. Storisell Voices är en egen studio för voice-over och ljudproduktion som ger oss förmågan att professionellt producera allt från specialiserade ljud, högkvalitativa berättarröstinspelningar till att skriva och korrekturläsa manuskript för våra kunder och byråpartners.

Har du en bra berättarröst och arbetar som röstskådespelare? Ansök för att delta i vår berättarröstbank. Kanske är du vår nästa berättarröst?

Ansök: hr@storisell.com

Som kund, vad är det viktigt att man tänker på när man beställer en voice-over?

Att välja rätt röst till sina produktioner inbegriper många aspekter. Det gäller att väga in en mängd olika faktorer som bidrar till att produktionen och en eventuell marknadsföringskampanj blir lyckad.

För det första bör man väga in vilken form av vara eller tjänst man erbjuder och känna sig för vilken typ av röst man tycker passar till just min produkt/tjänst. Företaget har förmodligen också en viss sorts profil och har i många fall lagt ner stora summor på att skapa ett tydligt varumärke på marknaden. Valet av röst bör även här kännas rätt och om möjligt inte bara passa in, utan gärna förstärka och fördjupa företagets profil. Vilka ledord använder man sig av? Har man en fastslagen slogan? Genom att väga in värden som dessa är man bättre rustad att göra ett bra röstval till sina produktioner.

För det andra bör man också tänka på mottagaren/målgruppen för en viss produktion eller kampanj. Vilka personer vill vi nå och attrahera med denna produktion/kampanj? Män, kvinnor, chefer, föräldrar…? I vissa fall kan man vilja nå ut till nya målgrupper och på så sätt bredda företagets marknad. I de fallen är det extra viktigt att tänka till så att valet av röst inte görs slentrianmässigt, utan görs med utgångspunkt från den nya marknadsföringsstrategin och målgruppen.

För det tredje spelar faktorer som manuskaraktär, musikval och tempo i själva videoproduktionen roll när man ska välja röst. I mer speedade produktioner (sport, träning, gaming osv.) kan en mer pigg och energisk voice-over kännas lämpligare än en äldre person som har ett lugnare tempo. Den lugne pensionären kanske däremot passar bättre i en produktion där man vill utstråla trygghet, livserfarenhet och värme.

Det finns naturligtvis ett oändligt antal faktorer som spelar in vid val av röst och ju mer man tänker till desto bättre lyckas man med att nå målet för sina produktioner.

Varför ska man använda en voice-over i sina produktioner?

Svaret på den frågan är kort och enkelt. En voice-over är en person med talang och yrkeserfarenhet som kommer att höja kvalitén på din produktion. Det i sin tur gör att du kan känna dig trygg med att dina och företagets mål med en viss produktion/kampanj har större möjlighet att uppnås. I vissa situationer är det alltså förståndigt att inte chansa. Precis som man väljer kunnigt branschfolk för att utföra andra viktiga uppgifter (bygga hus, köra lastbil, göra elinstallationer, ta hand om företagets IT-säkerhet osv.), gör man väl i att välja en duktig och erfaren voice-over till att vara företagets officiella språkrör mot omvärlden. I slutänden sparar man ingenting på att låta “vem som helst” spela in budskapet till en produktion, lika lite som man skulle tjäna något på att låta “vem som helst” byta växellåda på ens bil även om det är tillåtet.

Vad är det för skillnad på en professionellt inläst VO i förhållande till en med mindre kvalitet?

Slutresultatet är skillnaden, och då inte bara för produktionen utan också för den aktuella kampanjen, företagets profil och dess framgång. Att försöka “spara” in på en så jämförelsevis moderat kostnad som en voice-over utgör, för att pressa ner marknadsföringsbudgeten, kan rasera åratal av hårt arbete som lagts ner för att bygga upp företagets varumärke. Idag är det enkelt och bekvämt att få sig serverat ett antal professionella röster att välja mellan. Man har all anledning att ta vara på den positiva utveckling som skett genom digitaliseringen av voice-over industrin och se till att rösten som representerar ens företag/koncern utstrålar och förmedlar den kvalité och sakkunnighet som man arbetat så hårt på att implementera genom hela kedjan.

Vilka typer av inläsningsstilar finns det att välja på? (Vanligt förekommande)

Inläsningsstilarna är egentligen oändliga. Vi på Storisell har gett våra röster tre olika riktlinjer när de läst in röstfilerna till Storisell Voices: Naturlig, säljande och berättande. I de flesta fall räcker det med en sådan beskrivning för att hjälpa voice-overn att pricka rätt. Om man har andra mer specifika önskemål är ett tips att bifoga en länk till en annan produktion där rösten låter så som man önskar, alternativt (om möjligt) skicka med den typ av bakgrundsmusik man tänker använda i sin produktion. Det ger voice-overn ännu större möjligheter att sätta tonfall, känsla och tempo på precis rätt sätt.

Vad ska man tänka på när det kommer till kommersiella rättigheter för röstskådespelare?

Som med alla verk: bilder, videoklipp, musik och andra ljudinspelningar är det alltid upphovsmannen som äger rättigheterna till verket. För att få använda någon annans verk i sin produktion behöver man därför försäkra sig om att man inkluderar de licenser som behövs för att få använda en röstinspelning. Licenser ordnas oftast via det produktionsbolag man anlitar. Man bör därför i inledningsskedet vara tydlig med var, hur och hur länge man vill exponera sin produktion. Det kan röra sig om t.ex. radio/TV (lokalt, nationellt, regionalt eller globalt), online (på egen hemsida och sociala medier utan eller med betald annonsering), ett år, två år eller en s.k. buy-out licens som gäller för alltid. Ju tydligare man är  i inledningsskedet desto enklare blir hela processen.

FAQ

Vi har intervjuat Daniel Vållberg som arbetar med röstinläsningar på Storisell, här kommer hans svar.