Skip to main content
AkademiWilliam Sehlin

Relationen mellan visuell inlärningsstil och video

Varför marknadschefer bör använda relationen mellan visuell inlärningsstil och video

Det finns tre inlärningsstilar som beskriver hur vi människor tar in information på bästa sätt, dessa är (a) Visuellt, (b) Auditivt och (c) Kinestetiskt. Vi använder alla tre, men vi har oftast en inlärningsstil som sticker ut. En dominant stil. Den visuella inlärningsstilen uppskattas vanligtvis vara den dominanta lärostilen runtom världen. Över 60% av alla människor har lättare att ta till sig information via bilder, rörliga illustrationer, video och kroppsspråk. Vad är då karaktäristiskt för denna inlärningsstil?

“Dessa personer lär sig via syn och upplever ofta information i bilder. De har en snabb inlärningsförmåga och är ofta arbetsamma samt självgående. Att skapa innehåll i bilder, video, diagram, tabeller besitter oftast störst effekt. Inom utbildning, kan dessa personer oftast ses sitta stilla långa perioder och har lätt för att fokusera blicken.”

Varför företag bör använda inlärningsstilar

Att inte fler företag använt sig av vetenskapen kring dominanta inlärningsstilar är häpnadsväckande. När över 60% av alla kunder förstår budskapet bättre visuellt, behöver säljargument fokusera på video, inte enbart textbaserad kommunikation. Så, vilka alternativ finns på marknaden? Är det en slump att Facebook, Twitter och Instagram storsatsar på video? Är det konstigt att fler väljer dokumentären på Netflix framför kvällstidningen? Hur använder ert företag visuell kommunikation för att fånga de 60% av människor som har den visuella inlärningsstilen? Det finns många strategier som företag kan applicera för att anamma den visuella revolutionen och skapa ett visuellt varumärke. Här kommer tre kundbaserade strategier som vårt team på Storisell vill dela med oss.

Fundera på hur ni skapar innehåll för personer med visuell inlärningsstil

Vad är en visuell inlärningsstil? Precis som NLP förklarar (alltså, neurolingvistisk programmering), så är vi människor uppdelade i olika inlärningsstilar. Detta begrepp används ofta inom försäljning och i reklamskapande kretsar för att bygga effektiva budskap som når många människor, oavsett deras inlärningsstil. Så, vad är en visuell inlärningsstil och hur kan ni använda stilen för att skapa egangerande innehåll? När du vill kommunicera med en person som har en visuell inlärningsstil så måste man ju först veta vem den visuella kunden är och därefter fundera på hur budskapet ska placeras. Anpassa bilder, video och andra visuella medier baserat på vad dessa människor vill lyssna:

Normala visuella uttryck:

– Föreställ dig en produkt som…
– Låt oss titta på det annorlunda.
– Vi kan se hur det fungerar!
– Se videon när vi lanserar vår nya produkt
– Visa mig ett diagram eller karta
– Låt oss titta på det och återkomma

Att förstå vad en visuell kund vill ha är början på att skapa innehåll som engagerar baserat på deras inlärningsstil. Men, hur skall ni ro hem den visuella kunden?

Välj rörligt innehåll som är noggrant utvalt för era kanaler

Noggrant utvalt content har förmågan att förvandla sättet företag attraherar nya kunder, investerare och medarbetare. A/B testning är ett bra sätt att avla fram en videolösning som funkar för att nå rätt målgrupp. Här gäller det också att hitta en videoproducent som arbetar agilt. Genom att förstå hur 60% av människor har den visuella inlärningsstilen, bör fokus ligga kring hur företag hjälper människor begripa de produkter och tjänster de konsumerar. Vi bearbetar nämligen bilder 60,000 gånger snabbare än vanlig text och över 90% av den information som sänds till hjärnan är visuell. Rätt content har därför förmågan att förvandla sättet företag kommunicerar och hjälper sina kunder.


OM STORISELL

Storisell grundades med målsättningen att erbjuda våra kunder slagkraftigt och säljdrivande content. Vi anser att noggrant utvalt content har förmågan att förvandla sättet företag attraherar nya kunder, investerare och medarbetare. Genom att förstå hur 60% av människor har den visuella inlärningsstilen, blir vårt jobb att hjälpa människor begripa de produkter och tjänster de konsumerar. Vi bearbetar bilder 60,000 gånger snabbare än vanlig text och över 90% av den information som sänds till hjärnan är visuell. Rätt content har förmågan att förvandla ditt företag. Boka ett möte med vårt team.