Skip to main content
Nyheter

Storisell producerar FAQ-filmer till Compodium

Storisell producerar FAQ-filmer till Compodium

Storisell kan stolt presentera våra FAQ filmer för Compodium. Tillsammans med teamet på Compodium har vi analyserat deras vanligaste kundtjänstfrågor och tagit fram en manus som vi tog fram under en inspelningsdag. Vi genomförde hela process från manus till produktionsdagen med en representant från Compodium var med som inläsare och redigeringsarbetet. Vi vill tacka Compodium för ytterligare ett bra samarbete.

Att producera FAQ-filmer är ett effektivt sätta göra sin kundtjänstupplevelse mer personlig och minska det inkommande trycket. Publicera era FAQ-filmer längst ner på varje produktsida eller I ert FAQ-formulär. Hur går produktionsprocessen till? Tillsammans skriver vi ett manus där vi gör det enkelt för en skådespelare eller en anställd på ert företag att presentera svaren på kundfrågorna effektivt. Vi kan genomföra inspelningsdagen genom att besöka ert kontor eller via en filmstudio. För att komma igång med er produktion kan du ladda ner vår prislista.