Skip to main content
Akademi

Animerad Video för Startups – En Guide

Animerad Video för Startups – En Guide

Video Startups

Att producera video för startups är kul, men är oftast mer utmanande än traditionell videoproduktion för att projekten saknar tydliga referensramar. Det kan vara första gången du som entreprenör producerar en professionell film, vilket ökar kravet på att hitta ett produktionsbolag med en beprövad erfarenhet av att arbeta med just startups. Ett produktionsbolag som både kan vara tillmötesgående och flexibelt. I denna artiklar tas viktiga produktionsfrågor upp för dig som precis startat ett nytt företag och vill producera video.

Vad ska man välja för produktionsstil?
En startup har oftast en agil affärsmodell som snabbt kan ändras när man går från idé till marknaden, därför behövs det en video som lätt kan justeras i takt med att ni bättre lär känna er målgrupp. Inledningsvis bör därför traditionell filminspelning undvikas då kostnaderna för korrektur är betydligt större än för animation. I en filminspelning ska följande delar bekostas; lokalhyran, arvoden till filmteam, kamerautrustning, eventuella skådespelare, rekvisita, urval, post-produktion samt transport och logi. Detta tar också tid att organisera. När ni producerar en animerad video kan ni däremot korrigera budskapet på löpande timmar och stå med en korrigerad film enbart några dagar senare. Vilket leder till kostnads- och tidsbesparande. Inte minst möjligheten att snabbt anpassa företagets budskap till målgruppen. Normalt, 9 av 10 gånger, så rekommenderar vi animation till våra startup-kunder.

Fortsätt läsa nedan: Första ögonkastet betyder allt, dina kunder har inte tid.
Kundcase: Kreditz

Storisell levererar stolt en animerad video till P2P-startupen, Kreditz. Kreditz hjälper personer att enkelt dela eller begära sin egna eller någon annans kreditvärdighet, identitet och betalningsförmåga. Genom några enkla klick kopplar du upp dig via din bank. Kreditz beräknar därefter din kreditvärdighet så att du enkelt kan dela din score med vem som helst.

Första ögonkastet betyder allt, dina kunder har inte tid.
Nya idéer är ofta svåra att kommunicera då inget företag gjort något liknande förut. Det finns oftast inga mallar eller tydliga referensramar. Det kan vara svårt för människor att greppa en idé vid första pitchen, ibland kan det till och med behövas flera muntliga och skriftliga repetitioner. Här spelar video en stor roll i ert marknadsföringsarbete. Video har förmågan att förtydliga komplexa idéer genom storytelling. En affäridé har ofta ett starkt “varför” som är enklare för kunden eller investeraren att förstå. Det är denna story som används för att kommunicera en startup-idé. Att dina kunder har begränsat med tid är självklart. Det är därför förmågan att förklara en idé på någon enstaka minut kan innebära skillnaden mellan företagets överlevnad eller framgång. Din startup kanske besitter en idé med enormt potential som ni (inom företaget) förstår utan någon tveksamhet, men utan att samma övertygelse externt förankras hos verksamhetens nyckelkunder kan snabbt oönskade konsekvenser framträda. Videon ska vara pedagogisk och koncis för att lyckas och ska presentera de viktigaste delarna av er verksamheten. Notera att det därför kan vara bra att enbart fokusera på några av de största fördelarna och ta bort de sekundära egenskaperna för att göra budskapet ännu tydligare. Video gör det möjligt för er att snabbt presentera er startup på ett koncist sätt.

Fortsätt läsa nedan: Design, din startup behöver vara snygg
Kundcase: GRC Watch

Storisell levererar stolt denna animerade videoproduktion till GRC Watch. I denna produktion fokuserade vårt team på att producera en animationsfilm med ett förklarande budskap. Filmen talar till en smal målgrupp, vilket också innebär att produktionsstilen behövde ge relevanta exempel till kundens användare. Detta inkluderar en hel sektion som visa hur tittaren bör använda tjänsten. Designen är unikt framtagen med kundens grafiska profil.

Design, din startup behöver vara snygg
Din startup behöver ha ett formspråk som talar till er målgrupp. Detta innebär val av rätt färgschema och succéfärger. En tydlig typografi och symboler som förtydligar företagets budskap. Ibland åsidosätts detta hos startups, där idéen och budskapet är välplanerat och redo för att kommuniceras, men den grafiska profilen inte når rätt. Här ska stockfilmer och stock-motion undvikas. Producera inte whiteboard explainers eller animerade streckgubbar, välj istället att producera video en video med professionellt handritad grafik som är unikt framtaget för din startup. Den här typen av produktion kommer även att hålla i längden och tala direkt till din målgrupp. Trots vikten av att ha ett tydligt formspråk, så ska ni inte ha en överdriven prestationsångest när det kommer till att hitta rätt design. Smaken hos dig som entreprenör kan skifta från dag till dag. Det handlar om att skapa ett formspråk som merparten av era kunder uppskattar och sedan implementera denna designen till 100%. Ska det ske ändringar i designen så genomför istället ett omfattande rebrandingprojekt. Det viktigt för din startup att ha ett utseende som hjälper idéen och budskapet att frodas.

Kundcase: Northfork

Storisell levererar animerad video till Northfork. Den ledande aktören inom receptmathandeln. En startup som förändrar den digitala livsmedelsbranschen genom att använda recept som säljverktyg. Northfork formar framtiden för livsmedelsbranschen. Sedan lansering av sin tjänst har Northfork hjälpt kunder att förbättra samt öka sin e-handelsförsäljning av livsmedel. Exempelvis utgör idag Nortforks recepthandel 20% av Coops totala onlineförsäljning. Nortfork är även en del av SUP46 – Start-up People of Sweden, där Storisell blev officiell service provider i Januari 2017.

BEGÄR OFFERT

Du är ett möte från innehåll som kan förvandla ditt företag. Begär din offert för att sätta igång. Säg till om det är några frågor eller funderingar via business@storisell.com.