Skip to main content
Akademi

Kundcasefilm för företag

Filma företagets kundcase du också

Kundcasefilm för företag

Företag vill alltid bygga starka argument. Att omsätta kundomdömen till ett medium som gör dem tillgängliga för prospektiva kunder dygnet runt är en smart investering, enligt oss. I denna artikel beskriver vi hur man går tillväga för att producera bra kundcase med film. Längst ned i artikeln hittar ni även en av våra kundcaseproduktioner som Storisell producerat i Rotterdam.

Många vill producera kundcasefilmer, frågan är ofta hur

Idag är det många företag som inser fördelen med att föreviga ett budskap genom film. Det finns många fördelar då innehållet blir enklare att dela och finns tillgängligt 24/7 som referensmaterial för prospektiva kunder. Det kan däremot vara svårt att komma igång. Har ni aldrig producerat eller varit delaktig i en filmproduktion så kan det kännas svårt, men i själva verket finns det många positiva egenskaper som ert företag kan börja dra nytta av när det kommer till film. Vad behöver man veta som beställare? Inte särskilt mycket, enligt oss. En bra grundidé räcker oftast väldigt långt. Vår erfarenhet säger att en grundidé som utgångspunkt oftast är bättre när det kommer till att samarbeta med ett kreativt team, då ni lämnar större möjlighet för oss som produktionsteam att påverka och optimera slutresultatet. Och det är det viktigaste, eller hur? Så, rent konkret, arbetar ni med ett bra produktionsteam räcker er grundidé väldigt långt.

Tydlig förproduktion, men inte överarbetad

Det är viktigt att ni tillsammans med produktionsteamet tar fram en generell produktionsplan som sammanfattar målsättning och utförandet av filmen. Det sätter ni ihop tillsammans med en projektledare under uppstartsmötet. Projektledaren brukar involvera delmoment såsom koncept, inspelningsplats, val av röstskådespelare, rekvisita, deltagare, frågeformulär och storyboard för intervjuer och scener. Det är viktigt att de stora delarna är bestämda innan produktionen börjar, men var också försiktig med att inte överarbeta förproduktionen med detaljer som gör genomförandet svårt för er kund att ställa upp på inom bestämd tidsram. Ett bra filmteam hjälper er hitta en balans i planeringsarbetet.

Involvera kunden, det är deras kundcase också

Er kund har huvudrollen, det vet vi redan! Det är ju ett kundcase vi ska producera. Håll kunden involverad i de stora delarna, såsom frågeformulär och idéen med kundcaset. Skicka gärna över underlag i förväg så att de kan förbereda argument och sin talan inför inspelningsdagen. Detta ökar chansen att kunden ser självsäker ut och att materialet blir bra. Även kunden ska i efterhand känna att kundcaset reflekterar den bild de har av samarbetet, ge dem därför möjlighet att prata fritt och uppmana dem att utgå från sina egna upplevelser. Det är även viktigt att deltagarna skriver under på att ni får använda det inspelade materialet. Detta gäller både kunder som intervjuas, men även personer som kan synas i bakgrunden i filmen. GDPR, ja, GDPR.

Skapa frågor, inte skript

Att bestämma fasta meningar som kunden ska memorera inför inspelningsdagen rekommenderar vi sällan. Detta skapar en känsla av att man styr budskapet i en riktning som inte reflekterar kundens egna ord. Likt tidigare punkter så vill vi att kunden ska känna att det är deras ord som sammanfattar deras bild av ert samarbete. Frågor i ett frågeformulär ska innehålla öppna frågor som inte ger ja eller nej svar. Det är även viktigt att frågorna är enkla att upprepa då intervjuaren ofta kommer att agera “tyst” och klippas bort från inspelningen. Om intervjuaren frågar “Hur har samarbetet fungerat?” så bör deltagaren upprepa frågan i början av sitt uttalande, såsom: “Samarbetet har fungerat…” vilket gör att produktionsteamet kan klippa bort intervjuaren och enbart använda deltagarnas ord i filmen.

Spara råmaterialet, fler filmen kan skapas

Det är viktigt att komma ihåg att råfilm-materialet kan användas för att producera många fler filmer för olika kanaler, vid olika tidpunkter. Om ert företag intervjuar flera kunder, kan en huvudfilm tas fram som sammanfattar olika åsikter och bygger ett starkare argument. Ni kan även extrahera enskilda uttalanden som styrker nya satsningar ni vill genomföra. Det är därför viktigt att dokumentera och kategorisera materialet så att ni enkelt kan berätta för produktionsteamet vilka delar ni vill använda. Möjligheterna är många.

Sammanfattning: Kundcasefilm

Sammanfattningsvis är det många som vill visualisera sina kundcase, men kanske upplever att det känns svårt. Men sanningen är långt därifrån. Att omsätta kundomdömen till ett medium som gör dem tillgängliga för prospektiva kunder dygnet runt är en smart investering.

Kom ihåg att allt som krävs är en grundidé för att påbörja produktionen, resten hjälper vi som produktionsbolag till med. Se till att skapa en detaljerad produktionsplan i början av projektet tillsammans med filmteamet, men inte för detaljerad så att den blir svårarbetad för er kund. Involvera kunden i arbetets stora punkter, vi vill även att de ska vara stolta och stå bakom det budskap som produceras. Skapa frågor som kunden kan svara fritt på utan att forcera budskapet, detta hör ihop med att kunden ska älska filmerna lika mycket som ni gör. Spara råmaterialet, det finns många andra möjligheter och filmer som kan produceras för ert företag. Så, sätt igång och producera kundcase för ert företag. Begär en offert så hittar vi en tid tillsammans. Titta även på vårt kundcase för eMarketeer nedan.

  • Skapa en detaljerad produktionsplan tillsammans med filmteamet i början av projektet. Men kom ihåg att inte gör den för detaljerad så att den blir svårarbetad för er kund.
  • Involvera kunden i arbetets stora punkter, vi vill även att de ska vara stolta och stå bakom det budskap som kommuniceras.
  • Skapa frågor som kunden kan svara fritt på utan att forcera budskapet, detta hör ihop med att kunden ska älska filmerna lika mycket som ni gör.
  • Spara råmaterialet, det finns många andra möjligheter och filmer som kan produceras för ert företag.

Så, sätt igång och producera kundcase för ert företag. Begär en offert så hittar vi en tid tillsammans. Titta även på vårt kundcase för eMarketeer nedan.

Kundcasefilm för eMarketeer

Begär offert

    Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.