Skip to main content
Nyheter

Storisell producerar animerad video till Younium

Storisell producerar animerad video till Younium

Younium Video

Storisell levererar stolt en animerad video till Younium. Younium arbetar med subscription management inom B2B. Företaget är en del av SUP46 – Start-up People of Sweden där Storisell agerar Service Provider. I denna produktion var målet att förklara Youniums verksamhet på ett övergripande och tydligt sätt med animerad video. Vårt team på Storisell har lett hela projektet från workshop med kund i Stockholm, manusförfattning och val av röstskådespelare till de första skisserna och den slutgiltiga leveransen. Baserat på kundens grafiska profil har vårt team tagit fram en unik design för videon. Kunden har även varit involverad och gett feedback under hela projektets gång.

Kund: Younium AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, 0709 62 1998, ossian@storisell.com


Younium Video

Begär offert till ditt företag här.