Storisell levererar animerad video till Northfork. Den ledande aktören inom receptmathandel. En startup som förändrar den digitala livsmedelsbranschens genom att använda recept som säljverktyg. I denna produktion har vårt team på Storisell fokuserat på att förenkla ett komplext budskap för en marknad som snabbt förändras. Konkurrensen är stenhård när olika aktörer försöker vinna den digitala försäljningen av livsmedel. Det krävs innovation och komplicerade tekniska lösningar för att vara kvar på marknaden. För att fånga intresse och få målgruppen att relatera till problemet, öppnar vi videon med att ställa en öppen fråga: “Do you know how the convenience economy is changing the competitive landscape for online grocery retailers?”. Vi skildrar även de förändringar som sker i branschen, med ett fokus på hur “bekvämlighet” är ett måste för att vinna den digitala livsmedelsmarknaden. Vi kommunicerar detta genom att visualisera resultatet av två scenarion: (a) livsmedelsbutiker som belastar konsumenterna mot (b) livsmedelsbutiker som gör det enkelt för konsumenterna att enkelt ta köpbeslut i realtid. https://storisell.se/portfolio/northfork/