Skip to main content
Nyheter

Storisell levererar till nanoteknikföretaget Smoltek

Storisell levererar animerad video till Smoltek – ett företag som utvecklar framtidens nanoteknik

Nanoteknikföretaget Smoltek

Målsättningen i denna produktion har varit att använda storytelling för att beskriva vilka utmaningar som Smolteks marknad står inför och hur företagets nanotekniska lösningar kan påverka framtiden. Vi inledde projektet med en workshop i Göteborg tillsammans med flera personer i Smolteks arbetslag. Detta ger oss fler infallsvinklar i diskussioner och hjälper oss forma ett tydligt budskap. Baserat på workshopen tog vi på Storisell fram ett manus som vi finslipade tillsammans med kunden. Med ett stort fokus berättandet är manuset uppbyggt för att skapa en suspens. Ett exempel på detta är att företagsnamnet “Smoltek” inte presenteras förrän halvvägs in i filmen. Det hjälper oss bygga en beskrivning av problemen och kraven innan vi presenterar lösningen. I denna produktion valde vi att använda en amerikansk röst med västkustdialekt, inspelningen skedde därför i Nevada, USA. All grafik är handritad enligt företagets grafiska profil (typsnitt, färgschema och formgivning) och optimerad för att tydligt visualisera Smolteks tekniska lösningar. För att förstärka enskilda animationseffekter applicerades även utvalda ljudeffekter i produktionen. Resultatet är en animerad video som presenterar Smoltek komplexa lösningar för en bredare målgrupp. Se filmen här.

Kund: Smoltek AB
Projektledare: William Sehlin, 0733 1441 26, william@storisell.com
Produktionsledare: Ossian Veronese, 0709 62 1998, ossian@storisell.com


Noggrant utvalt content har förmågan att förvandla ditt företag

Storisell grundades med målsättningen att erbjuda våra kunder slagkraftigt och säljdrivande content. Vi anser att noggrant utvalt content har förmågan att förvandla sättet företag attraherar nya kunder, investerare och medarbetare. Genom att förstå hur 60% av människor har den visuella inlärningsstilen, blir vårt jobb att hjälpa människor begripa de produkter och tjänster de konsumerar. Vi bearbetar bilder 60,000 gånger snabbare än vanlig text och över 90% av den information som sänds till hjärnan är visuell. Rätt content har förmågan att förvandla ditt företag. Boka ett möte idag för att sätta igång.