Skip to main content
Nyheter

Storisell levererar videokampanj till Military Work

Storisell levererar videokampanj till Military Work

Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag specialiserat på att hjälpa civila företag att bemanna och rekrytera personal med en bakgrund inom Försvarsmakten. I denna produktion har vårt team skapat ett koncept, relevant för personer med bakgrund inom försvaret. Tonaliteten och grafiken är därför noggrant utformade för att tala till människor med en förståelse för militära symboler och formspråk. Vi inledde projektet med en gemensam workshop i Stockholm. Här diskuterade vi tillsammans med kunden allt från koncept och projektmål till manusförfattning och visuell stil. Med workshopen som grund, arbetade vårt team tillsammans med kunden för att ta fram ett manus. Detta manus översattes till tre språk; svenska, finska och engelska. Inför de separata studioinspelningarna instruerade vårt team röstskådespelarna att använda en koncis och direkt tonalitet för att omfamna den militära tonaliteten.

Genom att justera utvalda delar i manuset, kunde vi leverera en videokampanj riktad till två enskilda grupper, företagskunder och kandidater, med ett gemensamt budskap om Military Work. Alla grafiska element i videon är formgivna från penna och papper och animerade från scratch, i linje med Military Works visuella identitet. Kunden har även varit involverad genom hela processen, med återkommande feedback och idéer. Resultatet är en videokampanj som betonar Military Works förmåga; Att tillhandahålla tjänster, och personal med rätt attityd. Utöver kampanjen levererar Storisell även content baserat på videon, i form av illustrationer och .GIFAR för Military Work att använda i sociala kanaler eller säljpresentationer. Se filmerna här.

Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Military Work är ett kompetensförsörjningsföretag specialiserat på att hjälpa civila företag att bemanna och rekrytera personal med en bakgrund inom Försvarsmakten. I denna produktion har vårt team skapat ett koncept, relevant för personer med bakgrund inom försvaret. Tonaliteten och grafiken är därför noggrant utformade för att tala till människor med en förståelse för militära symboler och formspråk. Vi inledde projektet med en gemensam workshop i Stockholm. Här diskuterade vi tillsammans med kunden allt från koncept och projektmål till manusförfattning och visuell stil. Med workshopen som grund, arbetade vårt team tillsammans med kunden för att ta fram ett manus. Detta manus översattes till tre språk; svenska, finska och engelska. Inför de separata studioinspelningarna instruerade vårt team röstskådespelarna att använda en koncis och direkt tonalitet för att omfamna den militära tonaliteten. Genom att justera utvalda delar i manuset, kunde vi leverera en videokampanj riktad till två enskilda grupper, företagskunder och kandidater, med ett gemensamt budskap om Military Work. Alla grafiska element i videon är formgivna från penna och papper och animerade från scratch, i linje med Military Works visuella identitet. Kunden har även varit involverad genom hela processen, med återkommande feedback och idéer. Resultatet är en videokampanj som betonar Military Works förmåga; Att tillhandahålla tjänster, och personal med rätt attityd. Utöver kampanjen levererar Storisell även content baserat på videon, i form av illustrationer och .GIFAR för Military Work att använda i sociala kanaler eller säljpresentationer. https://storisell.se/portfolio/military-work/

Storisell levererar stolt en internationell videokampanj till Military Work. Se filmerna här.